Tolkning av visionen om en byggnad under uppförande